មនុស្សខ្វាក់ Venetian

  • Venetian Blinds

    មនុស្សខ្វាក់ Venetian

    យើងផលិតវ៉ែនតាវ៉ែនតាផ្សេងៗ។ ប្រភេទ៖ Bl ពិការភ្នែកឈើវ៉េណេទីន, បាំងវីនដូវ៉ែនតា●ពិការភ្នែកអេហ្វ។ ស៊ី។ អេហ្វវីឈើ Venetian ពិការភ្នែកអាលុយមីញ៉ូមមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវនឹងវ៉ែនតាប្រើ។ រឺ blinds ផ្តេកជាជំរើសដ៏ល្អសំរាប់វាំងននហើយអាចបង្កើតអោយមានភាពទាន់សម័យនិងទាន់សម័យនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នក។ យើងមានពិការភ្នែកវែនតាឈើឈើអាលុយមីញ៉ូម ...