ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Etex High Quality Control Process
    ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ០៧-១៧-២០២០

    ETEX ផ្តោតលើការរចនានិងផលិតក្រណាត់ពិការភ្នែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ចាប់តាំងពីការបង្កើតយើងបង្កើតវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពជាមុនសិននៅក្នុងគំនិតការងារទាំងអស់ហើយរក្សាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរស់នៅរបស់យើង។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានតម្រូវការខ្ពស់នៃតម្រូវការអន្តរជាតិ ...អាន​បន្ថែម »